Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
16. července 2019 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí


CAMPING VAL CURONE se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web CAMPING VAL CURONE a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu CAMPING VAL CURONE souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

CAMPING VAL CURONE shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. CAMPING VAL CURONE také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na CAMPING VAL CURONE automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou CAMPING VAL CURONE využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu CAMPING VAL CURONE.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu CAMPING VAL CURONE, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: CAMPING VAL CURONE nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

CAMPING VAL CURONE doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na CAMPING VAL CURONE. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. CAMPING VAL CURONE nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo CAMPING VAL CURONE a rodinu webů CAMPING VAL CURONE.

Použití osobních informací

CAMPING VAL CURONE shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu CAMPING VAL CURONE a k poskytování služeb, o které jste požádali. CAMPING VAL CURONE také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z CAMPING VAL CURONE a jeho přidružených částí. CAMPING VAL CURONE vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. CAMPING VAL CURONE neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. CAMPING VAL CURONE Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc CAMPING VAL CURONE může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb CAMPING VAL CURONE a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

CAMPING VAL CURONE nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

CAMPING VAL CURONE udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu CAMPING VAL CURONE za účelem zjištění, jaké služby CAMPING VAL CURONE jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům CAMPING VAL CURONE, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web CAMPING VAL CURONE prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící CAMPING VAL CURONE nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku CAMPING VAL CURONE a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů CAMPING VAL CURONE nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web CAMPING VAL CURONE používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky CAMPING VAL CURONE nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti CAMPING VAL CURONE, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb CAMPING VAL CURONE nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

CAMPING VAL CURONE zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. CAMPING VAL CURONE uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

CAMPING VAL CURONE vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se CAMPING VAL CURONE nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte CAMPING VAL CURONE na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation